PRIVACY POLICY

Privacyverklaring PAAP Bier Broeders 

Algemeen over de Privacyverklaring 

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere geldende privacywetgeving. In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. 

Toepassing van deze Privacyverklaring 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van PAAP Bier Broeders. PAAP Bier Broeders is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verzameld via de website.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden? 

De website kan voor een groot deel gebruikt worden zonder je persoonsgegevens beschikbaar te stellen. Voor bepaalde delen van de website, is het nodig dat PAAP Bier Broeders persoonsgegevens verwerkt. PAAP verwerkt persoonsgegevens van: 

 • Klanten die producten afnemen via de website;

 • Contact- en betalingsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer. 

PAAP Bier Broeders verwerkt persoonsgegevens als volgt: 

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals het afhandelen van aankopen in de webshop ten aanzien van onze producten en diensten: log-in naam en wachtwoord (om een account aan te maken), naam, postadres, emailadres en telefoonnummer (voor de afhandeling van de aankoop en het geval dat we daarover met jou moeten communiceren), geboortedatum (omdat we verplicht zijn je leeftijd te checken voordat je onze Websites en Apps bezoekt), betaalinformatie, klantnummer;

 • Voor servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met je en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld via onze contact pagina: naam, emailadres, telefoonnummer en de vraag of klacht die je hebt;

 • Voor marketingdoeleinden, zoals:
  Promotionele doeleinden. Daaronder valt onder andere het verzenden van nieuwsbrieven, tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen op de website en daarbuiten via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn; en

 • Voor het opvolgen van wettelijke verplichtingen zoals fiscale plichten en leeftijdscontrole. In sommige gevallen is het daarbij nodig jouw gegevens aan andere organisaties door te geven, zoals aan de Belastingdienst. 

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens? 

PAAP Bier Broeders verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van  de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere geldende privacywetgeving. Dit is bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast worden gegevens verstrekt aan partijen die PAAP Bier Broeders helpen bij de uitvoering van diensten voor jou, de levering van producten aan jou of om onze website  te onderhouden. Deze derde partijen kunnen zijn: 

 • (IT) service providers;

 • Payment service providers;

 • Onafhankelijke deurwaarders, advocaten of andere dienstverleners met het doel achterstallige betalingen te incasseren;

 • Handhavingsinstanties zoals bijvoorbeeld politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties;

 • In het geval dat PAAP Bier Broeders de activiteiten of aandelen verkoopt aan een derde partij, worden in sommige gevallen persoonsgegevens aan deze derde partij verschaft. 

Hoe lang bewaart PAAP Bier Broeders persoonsgegevens? 

PAAP Bier Broeders bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd. Bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt moeten verplicht zeven jaar worden bewaard. Als je account op onze website gedurende twee jaar inactief is, wordt je account verwijderd.  

Beveiliging van persoonsgegevens en aansprakelijkheid 

De bescherming van jouw privacy is belangrijk voor jou en voor ons. PAAP heeft passende maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen zijn in lijn met geldende privacy en informatiebeveiliging wetgeving. Echter kan voor geen enkele website of app 100% veiligheid gegarandeerd worden. PAAP Bier Broeders kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde toegang tot de persoonsgegevens die buiten PAAP Bier Broeders' controle ligt. Onze website kan links bevatten naar andere websites en apps. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy en beveiliging van zulke websites en apps. Deze websites en apps vallen niet onder deze Privacyverklaring en we raden dan ook aan om de privacyverklaringen op deze websites en apps zorgvuldig te lezen. 

Daarnaast is PAAP Bier Broeders, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan PAAP Bier Broeders, ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. 

Cookies 

Een groot deel van de gegevens waar deze Privacyverklaring op ziet, is verzameld door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een Website of App in je randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kan je bij een later bezoek worden herkend. Bij het bezoeken van onze website wordt een melding gegeven dat wij cookies plaatsen. Indien hier op 'Ja' geklikt wordt ga je akkoord met het plaatsen van cookies. 

Jouw privacyrechten 

Inzageverzoek 

Je kunt een overzicht van de door PAAP Bier Broeders verwerkte persoonsgegevens opvragen.  
Correctie-, verwijderings-, beperkings- of overdrachtsverzoek 

Je kunt een verzoek doen tot het corrigeren, verwijderen, beperken of overdragen van de persoonsgegevens die PAAP Bier Broeders van jou verwerkt. PAAP Bier Broeders zal aan een dergelijk verzoek voldoen indien het verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten.  

Verzet 

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens door PAAP Bier Broeders. In sommige gevallen hebben we echter legitieme redenen om jouw persoonsgegevens te blijven verwerken. Je kunt je echter wel altijd verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Wanneer je aangeeft niet langer toestemming te geven om (via een bepaald medium) te worden benaderd, zal PAAP Bier Broders je hiervan uitsluiten. 

Contact met PAAP Bier Broeders 

Privacyverzoeken 

Hierboven kun je lezen welke privacyrechten je kunt uitoefenen (inzage, correctie-, verwijderings-, beperkings- of overdrachtsverzoek en recht van verzet). Je kunt je verzoek richten aan PAAP Bier Broeders.  Dit kun je doen via contactformulier op deze website. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en in het opmerkingenveld om welk verzoek het gaat. Houd er rekening mee dat PAAP Bier Broeders je identiteit dient vast te stellen. In sommige gevallen kan daarom om aanvullende informatie worden gevraagd. 

Postadres 

Post kan worden gericht aan: 

PAAP Bier Broeders 

Postbus 1117 

3350 CC, Papendrecht 

Wijziging van deze Privacyverklaring 

PAAP Bier Broeders kan wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. PAAP Bier Broeders raadt je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.